“TRANSCAN-3" Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERA-NET Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Sağlık, Demografik Değişim ve Refah (Health, Demographic Change and Wellbeing) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın ortak olarak yer alabileceği bir projedir. Proje kapsamında, ulusal kanser araştırmaları programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

TRANSCAN-3 projesinin ilk çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından ek destek (cofund) ile fonlanacak olan “Yeni Nesil Kanser İmmünoterapisi: Tümör Mikroçevresini Hedeflemek” olarak belirlenmiştir (Next Generation Cancer Immunotheraphy: Targeting the Tumor Microenvironment). Çağrı kodu JTC 2021 olup, Aralık 2020 ya da Ocak 2021’de açılması planlanmaktadır. TRANSCAN-3, bu çağrı ile tümör mikroçevresinin kanser immünoterapisi üzerindeki rolünü ele almayı amaçlamaktadır. (Önümüzdeki süreçte, çağrı web sayfasının hazırlanması beklenmektedir)