Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Bu anlamda Synergy Grant çağrısının ana hedefi, bilginin sınırlarını genişletmek, farklı disiplinler arasındaki arayüzde yeni metotlar ve teknikler kullanılmasını teşvik etmektir. Böylece yapılacak dönüştürücü (transformative) araştırmaların sadece Avrupa’da değil bütün bilim dünyasında bir mihenk taşı olması beklenmektedir.

Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan araştırmacıların özel bir seçilme niteliği bulunmamakla birlikte ilgili çağrıların sadece müstesna başvuruları kabul edildiği, oldukça rekabetçi çağrılardır.

Synergy Grant projelerinin değerlendirmeleri diğer ERC çağrılarından farklı şekilde yapılmaktadır. Öncelikle, SyG başvurusu yapan araştırmacılardan StG, CoG, AdG çağrılarından farklı olarak, panel seçimi yerine “keyword” seçimi yapılması istenmektedir. Ayrıca StG, CoG, AdG çağrılarının değerlendirilmesi iki aşamalı iken SyG çağrısında üç aşamalı bir değerlendirme olması planlanmaktadır. İlk aşamada B1 formu incelenirken 2. ve 3. aşamalarda proje önerisinin tamamı değerlendirilecek ve 3. aşamada ise baş araştırmacılarla mülakat gerçekleştirilecektir.

Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 14 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir.

2019 Çalışma Programı’nda getirilen yenilik kapsamında Synergy Grant çağrılarında AB üyesi veya Asosiye ülke olmayan ülkelerde araştırmalarını sürdüren bir Baş Araştırmacı da Synergy Grant çağrısına başvuru yapabilecektir. 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için çağrı yılına ait ERC Çalışma Programı ve ilgili çağrıya ait ERC Başvuru Kılavuzu dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

 

DİKKAT!

ERC-2022-SyG çağrısı 15 Temmuz 2021 tarihinde açılmıştır.  Çağrının 10 Kasım 2021 tarihinde kapanması beklenmektedir. 

ERC ile ilgili her türlü öneri ve sorularınızı ncperc@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Önemli Dokümanlar:

ERC 2022 Yılı Çalışma Programı 
Information for Applicants to the Synergy Grant 2022 Call
SyG Proposal Template
Çağrı Başvuru Sayfası
 

Diğer dökümanlar:

ERC Rules for Submission and Evaluation
MGA used for ERC actions under Horizon Europe (HE General MGA) 
Horizon 2020 Online Manual (Submit A Proposal)
SyG 2022 - Guide for Peer reviewers

 

Geçtiğimiz yılların ERC Panelist listeleri:
2020 SyG Panel Üyelerinin Listesi
2018-2019 SyG Panel Üyelerinin Listesi (toplu)

 

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Destek ve Ödül Programları:

Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potansiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan Ufuk Avrupa Destek ve Ödül Programı’ndan aşağıdaki konularda ofisimizden destek almak mümkün. 

  • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Bu program proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, mülakat eğitimi desteği ve seyahat desteğini içerir. 
  • Seyahat Desteği:  Bu program Synergy Grant grubunda yer alan araştırmacının, diğer baş araştırmacı/lar ile proje yazma hazırlıklarını yürütebilmesi için yapması gereken seyahat desteğini içerir. 
  • Eşik Üstü Ödülü: Bu ödül ERC'nin birinci aşama değerlendirmesini geçen araştırmacılara verilir. Değerlendirmeden alınan puana göre 60.000 TL’ye kadar ödül verilmekte.