Faz 1 ve Faz 2'de desteklenen projelerin pazara sunulabilir bir ürün olma aşamasında destek, eğitim, mentörlük ve finansmana erişim destekleri sağlanmaktadır.

Ağ oluşturma ve koçluk  destekleri Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN) tarafından temin edilecektir.

Bu fazda Avrupa Birliği tarafından doğrudan sağlanan herhangi bir maddi destek bulunmamaktadır.

Faz 3'e doğrudan başvuru yapılmamaktadır.

KOBi Aracı kapsamında projeniz fonlandığı zaman şirketinizi ve projenizi geliştirmek için firmanıza bir koç atanacaktır.


Koçluk Desteği'nin Hedefleri

  • KOBİ’lerin Ufuk2020 KOBİ Aracı'na katılımının ticari potansiyelini ve etkisini artırmak
  • Somut organizasyonel değişiklikleri başarmak
  • Ufuk2020’nin sürdürülebilir büyümede bir basamak olmasını sağlamak


Koçluk Desteği'nin İçeriği

  • Koçlar üst düzeyde iş tecrübesi olan yüksek vasıflı kişiler arasından seçilecektir.
  • Koçlara bölgesel AİA’lar (Avrupa İşletmeler Ağı) üzerinden ulaşılabilecek.
  • AİA’lar, KOBİ’leri uygun desteklerle buluşturarak koçlara destek verecektir.
  • Koçluk Süresi Hızlandırıcı için 12 olacaktır.
  • Koçlar üst yöneticilerle çalışarak kuruluşun performansını geliştirecektir.
  • Koçlar AİA’lar tarafından önerilecek ancak son kararı KOBİ’ler verecektir.
  • Koçluk Desteği Avrupa Komisyonu tarafından fonlanacaktır.

KOBİ Aracı yararlanıcıları ile çalışmış koçların listesine ulaşmak için  tıklayınız. (Son güncelleme: Ekim 2016)

Koç olarak başvuru yapmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.