Burslara Katkı Fonu (Co-Funding of regional, national and international programmes–COFUND), hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflemektedir.

                                                   

Proje önerileri doktora sonrası araştırmacıları destekleyen burs programlarını ya da doktora öğrencilerini destekleyen burs programlarını desteklemek üzere sunulabilir.

COFUND çağrısına başvurarak ek fon talep edilecek burs programının proje önerisi içerisinde; genel yapısı, başvuru prosedürleri, başvuruların değerlendirilme süreci, yerel, bölgesel ve AB’ye katkıları hakkında detaylı bilgi sunulması beklenmektedir.

Başvuru Şartları

Proje önerileri araştırmacıların dolaşımını iki yönde destekleyebilir:

  • Türkiye’den yurt dışına gidiş yönünde
  • Yurtdışından Türkiye’ye geliş yönünde

Burs programının süresi 36–60 ay arasında olabilmekte ve araştırmacılara çalışmaları kapsamında en az 3 ay süre ile destek sağlanabilmektedir. COFUND projesi kapsamında desteklenen araştırmacılar MSCA alanının uluslararası dolaşım (mobility) koşuluna uymak durumundadır. Bu koşula göre araştırmacılar araştırmalarını sürdürecekleri ülkede son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmamış olmak durumundadırlar.

Destek Kapsamı

Desteklenmesi uygun görülen burs programının toplam bütçesinin %50’si Avrupa Komisyonu tarafından, %50’si proje önerisini sunan kuruluş tarafından karşılanmaktadır. İlgili burs programı kapsamında deneyim seviyelerine göre araştırmacılara sunulması beklenen asgarî burs miktarları aşağıda belirtilmiştir. Proje önerisini sunan kuruluş dilerse bu rakamlardan fazlasını sunabilir. Her bir proje en fazla 10 Milyon Avro Avrupa Komisyonu desteği alabilmektedir.

 

                                       

Güncel Çağrı Bilgisi

2016 COFUND çağrısı kapanmıştır. Kapanan çağrıya ait başvuru rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2017 yılı COFUND çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde açılacak olup; proje önerileri 28 Eylül 2017 tarihine kadar kabul edilecektir.

2017 yılı COFUND başvuru rehberi çağrının açıldığı gün bu sayfadan paylaşılacaktır. COFUND 2017 yılı çağrı sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.