Araştırmacı Gecesi Etkinliği (European Researcher’s Night–NIGHT) programı kapsamında, Avrupa Birliği ve asosiye ülkelerin tamamında her yıl eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek gecelik bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan ön yargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi proje önerisi içinde belirtilmelidir.

Başvuru Şartları

Night projeleri kurumsal başvuru gerektirmekte olup tek ortaklı ya da birden fazla kuruluşu bir araya getiren bir konsorsiyum ile başvuru mümkündür. Proje koordinatörü diğer ortaklardan bir "niyet beyanı" alarak proje önerisine eklemek suretiyle, başvuruyu tamamlamakla yükümlüdür. Her yıl Eylül ayının genellikle son Cuma günü başlayan etkinliğin bir sonraki günün sabahına kadar sürebilecek şekilde proje önerileri sunulması beklenir.


Destek Kapsamı

Etkinliği gerçekleştiren kuruluşa, organizasyon giderlerinin tamamını kapsayacak bütçe sağlanabilmektedir. Diğer MSCA programlarında olduğu gibi sabitlenmiş harcama kalemleri bulunmamaktadır. Proje önerisi hazırlığında olan kurumların mutlaka MSCA alanı Ulusal İrtibat Noktaları ile irtibata geçmeleri önerilir.


Güncel Çağrı Bilgisi

Avrupa Komisyonu tarafından açılan 2018 yılı çağrısı 14 Şubat 2018 tarihinde kapanmıştır. Bu seneki başvuru rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Bir sonraki çağrı 8 Ekim 2019'da açılacak 8 Ocak 2020'de kapanacaktır.

2018 yılı çağrısına toplam 128 başvuru yapıldığına dair bilgi notu "Avrupa Araştırma Yürütme Ajansı - REA" tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu Bilgi Notu'na erişmek için tıklayınız.

14 Aralık 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Bilgi Günü'ne ait sunumlara ulaşmak için tıklayınız. (Sunumların linkinin değişmesi halinde "European Researchers' Night Info Day" şeklinde arama yapabilirsiniz.)