Ufuk2020 Robotik ve Yapay Zeka Bilgi Günü ve Proje Pazarı Düzenleniyor!

Ufuk2020 ICT alanı Robotik ve Yapay Zeka çağrıları kapsamında 26 Kasım 2019'da Brüksel'de bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir.

Ufuk Avrupa Stratejik Planlama dokümanı anketi

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 dönemini kapsayacak ve Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı'nın ilk dört yılında gerçekleşmesi planlanan araştırma ve inovasyon yatırımları ve önceliklerinin belirleneceği Stratejik Planlama dokümanına ilgil

Türkiye’nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı (ERA) Yol Haritası Yayımlandı!

Türkiye Araştırma Alanı'nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı'yla (ERA) bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye'nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası hazırlanmıştır.

EIT Health Yıllık Zirvesi 2 Aralıkta Paris’te Gerçekleştirilecek!

EIT Health Zirvesi 'Where Collective Ideas Transform the Future of Healthcare' 700'den fazla farklı disiplinlerden paydaşın, iki gün boyunca, sağlık hizmetleri ile ilgili en önemli konulardaki uzmanlar ve fikir liderleri, karar vericiler ve ileri gelen yenilikçilerden haber alması ve onlarla etkileşime geçmesini amaçlamaktadır. 

Gıda Alanı 2020 Çağrısı Başvuruya Açıldı!

Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2020 Çağrısı 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle proje başvurusuna açılmıştır.

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni süreci kolaylaştırıldı.

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek.

AB Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET Plan) Endüstride Enerji Verimliliği Anketi Yayınlanmıştır

Avrupa Birliği, iklim ve enerji politika hedeflerine ulaşmak için Avrupa’nın enerji sistemini değiştirme ihtiyacı içerisine girerek 2014 yılında, Avrupa’nın enerji alanında AB Üye Ülkeleri arasındaki koordinasyonsuz ve bölünmüş enerji politikalarının bütünleştirilmesi, piyasa e

Adana'da Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi Etkinliği Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında 22 Ekim 2019 tarihinde Adana’da Sheraton Otel’de TÜBİTAK’ın ev sahipliğind

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, Ufuk2020 ve Hızlandırıcı Programları Kapsamında Bilgi Günü Düzenlenmiştir

08 Ekim 2019 tarihinde, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği Devlet Hibeleri Destekleri bilgi günü dahilinde, Merve Diyar tarafından Ufuk2020 programı tanıtımı yapılmış ve Hızlandırıcı (Accelerator) konusunda bil

Sayfalar