KOBİ'lere yönelik EIC Hızlandırıcı Başvurusu ile İlgili Sorular ve Cevaplar Webinarı Düzenlenecektir!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” projesi; Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler iç

Ufuk2020 Yeşil Mutabakatı Çağrısı Sanal Proje Pazarı Etkinliği, 13-14 Ekim 2020

Avrupa İşletmeler Ağı ve Enterprise Ireland iş birliği ile 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakatı (Green Deal) çağrısına yönelik olarak sanal proje pazar

Ufuk Avrupa Bilgi Çoğaltıcıları Eğitimi (Çevrimiçi) Gerçekleşti!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

ERC 101: What is ERC?

ERC 101: ERC Nedir? Genel Bilgilendirme Toplantısı

2021-2027 yılları arasında yürütülecek olan Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki ilk ERC çağrılarının Ocak 2021 itibariyle açılması beklenmektedir. Çığır açıcı nitelikteki öncül araştırma projelerinin desteklendiği Avrupa Araştırma Konseyi - ERC çağrıları hakkında ülkemizde farkındalık yaratmak amacıyla TÜBİTAK tarafından “ERC 101: ERC Nedir?” Isimli genel bilgilendirme toplantısı 1, 2 ve 6 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak organize edilecektir.

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı Yayınlandı

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır.

Green Deal Çevrimiçi Bilgi Günü ve Proje Pazarı Kayıtları Başlamıştır

18 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak olan Ufuk2020 Green Deal çağrılarına yönelik Avrupa Komisyonu tarafından 23-24 Eylül 2020 tarihlerinde Çevrimiçi Bilgi Günü ve Proje Paz

Ortak Arama / Yeşil Mutabakat Çağrısı

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir.

“Yeşil Mutabakat” Çağrısı Sosyal Bilimler Başlıkları Proje Pazarı

“Yeşil Mutabakat” çağrısında “Alan 10: İklim Nötr ve Sürdürülebilir Avrupa’ya Geçişte Vatandaşların Güçlendirilmesi” altında yer alan Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı ile

2020 yılı CHIST-ERA Konferansı Çevrimiçi Düzenleniyor

CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB

Sayfalar