L4MS'nin Lojistik ve Otomasyon KOBİ'lerine Yönelik Çağrısı Önemli İmkânlar Sunuyor!

Ufuk2020, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı kapsamında desteklenen L4MS (imalat sektöründeki KOBİ'ler için lojistik) projesi ilk açık çağrısını yayımladı.

Gıda Alanı 2019 Çağrısı Başvuruya Açıldı!

Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2019 Çağrısı 16 Ekim 2018 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

ESFRI 2018 Yol Haritası Yayınlandı

Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) 2018 Yol Haritası yayınlandı.

SusChem 2018 Proje Pazarı Yaklaşıyor!

Sürdürülebilir Kimya Avrupa Teknoloji Platformu olan SUSCHEM,  23 Ekim 2018 tarihinde Brüksel'de bir proje pazarı düzenliyor.

SUSCHEM proje pazarına katılımla;

İstanbul'da Robotik ve Dijital Fabrikalar Odaklı Proje Pazarı Düzenleniyor

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı Ofisi işbirliğiyle 16 Ekim 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi, İstanbul’da Ufuk2020 Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

Ufuk 2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Proje Pazarı- 8 Kasım 2018

Ufuk2020 Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimlar alanının Kasım 2018'de açılacak olan "2019 Çağrıları" özelinde Net4Society Projesi tarafından, Varşova/Polonya'da 8 Kasım 2018 tarihinde bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı düzenlenecek.

SMART Kümesi 2. Çağrısını ve Ortak Arama Duyurularını Yayımladı

SMART - İleri İmalat EUREKA Kümesi - 10 Eylül 2018 tarihinde İleri İmalat ve Üretim konuları özelinde ikinci proje çağrısına çıktı.

Konya ve Burdur'da MSCA Bilgi Günleri düzenlendi

27 Eylül 2018 tarihinde Mehmet Akif Üniversitesi TTO İşbirliği ile Burdur’da5 Ekim 2018 tarihinde ise Konya İnnopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliği ile Konya'da

Sayfalar