Ufuk Avrupa Programı Kurumsal Ortaklıkları Anketi

Avrupa ortaklıkları, ortak bir amaç kapsamında ilgili aktörleri bir araya getirerek aralarında sinerji oluşturulmasına imkan veren, söz konusu hedefin topluma ve pazara yansımasını hızlandırmaya çalışan etki odaklı araştırma ve inovasyon yapılardır.

ESMERA Projesi 2. Çağrısını Açıyor

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ) robotik inovasyona katkılarını artırmayı amaçlayan ESMERA (European SMEs Robotics

Ufuk 2020 Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı İstanbul Bilgi Günleri, Ekim 2019.

17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı'nın Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı kapsamında aşağıda belirtilen üniversitelerde çeşitli bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir.

Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi Etkinliği / 22 Ekim 2019 / Adana

Türkiye Hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye” projesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve Türkiye'deki destekleyici altyapılar için geniş bir yelpazede eğitim desteği sunmaktadır.

EIT Health Yıllık Zirvesi 2 Aralıkta Paris’te Gerçekleştirilecek!

EIT Health Zirvesi 'Where Collective Ideas Transform the Future of Healthcare' 700'den fazla farklı disiplinlerden paydaşın, iki gün boyunca, sağlık hizmetleri ile ilgili en önemli konulardaki uzmanlar ve fikir liderleri, karar vericiler ve ileri gelen yenilikçilerden haber alması ve onlarla etkileşime geçmesini amaçlamaktadır. 

EIT Gıda Konferansı 20 Kasım 2019’da Brüksel’de Düzenleniyor!

Etkinlik, gıda sistemini dönüştürmek ve etki yaratmaya yönelik olası çözümleri tartışmak üzere EIT Food ortaklarını; politika düzenleyiciler ile sanayi, akademi ve sivil toplumdan gelen diğer AB paydaşları ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

KOBİ Aracı Etki Raporu 2019 Yayımlandı!

KOBİ Aracı Etki Raporu 2019 EASME (Executive Agency for SMEs) tarafından 24 Eylül tarihinde yayımlandı.

Widespread-Twinning Çağrıları Finansal Konular Kılavuzu Düzenlenmiştir!

Widespread alanı Twinning çağrılarına yönelik olarak Research Enquiry Service, IT Helpdesk, çağrı koordinatörleri, Ufuk2020 NCP'lerine çağrının finansal konularına ilişkin sorulan sorular ve cevapları Funding & Tenders Portal'da yer almaktadır.  Finansal konulardaki sorular ve cevaplarına ilişkin kılavuz Twinning başvuru sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

 

Widespread Alanı ERA Chairs Çağrıları Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu Düzenlenmiştir

Widespread alanı ERA Chairs çağrılarına yönelik olarak Funding & Tenders Portal'da yer alan sık sorulan sorular, cevapları ile birlikte derlenmiştir. 

Sayfalar