PRIMA Vakfı Stajyer Arıyor

PRIMA Programı, 2018 yılında faaliyete geçerek Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklemektedir.

Clean Sky 2 Proje Çağrısı Bilgi Günü Ankara'da Yapılacak

15 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlık Binasında, Clean Sky 2 Ortak Girişimi’nin 9. Proje Çağrısına yönelik bir bilgi günü düzenlenecek.

L4MS'nin Lojistik ve Otomasyon KOBİ'lerine Yönelik Çağrısı Önemli İmkânlar Sunuyor!

Ufuk2020, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı kapsamında desteklenen L4MS (imalat sektöründeki KOBİ'ler için lojistik) projesi ilk açık çağrısını yayımladı.

Gıda Alanı 2019 Çağrısı Başvuruya Açıldı!

Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2019 Çağrısı 16 Ekim 2018 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

ESFRI 2018 Yol Haritası Yayınlandı

Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) 2018 Yol Haritası yayınlandı.

SusChem 2018 Proje Pazarı Yaklaşıyor!

Sürdürülebilir Kimya Avrupa Teknoloji Platformu olan SUSCHEM,  23 Ekim 2018 tarihinde Brüksel'de bir proje pazarı düzenliyor.

SUSCHEM proje pazarına katılımla;

İstanbul'da Robotik ve Dijital Fabrikalar Odaklı Proje Pazarı Düzenleniyor

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı Ofisi işbirliğiyle 16 Ekim 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi, İstanbul’da Ufuk2020 Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)

Ufuk 2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Proje Pazarı- 8 Kasım 2018

Ufuk2020 Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimlar alanının Kasım 2018'de açılacak olan "2019 Çağrıları" özelinde Net4Society Projesi tarafından, Varşova/Polonya'da 8 Kasım 2018 tarihinde bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı düzenlenecek.

Sayfalar