Ufuk 2020 İnnovasyon Ödülü: "Seamless authentication for all"

Avrupa Komisyonu “Seamless Authentication for all” isimli bir Ufuk 2020 İnnovasyon Ödülü çağrısı açmıştır.

ECSEL JU Sempozyum 2018

Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı kapsamında faaliyet gösteren Ortak Girişimlerden biri olan ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership–Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa Liderliği) Sempozyumu 1

TÜBİTAK Brüksel'de Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı Etkinlikleri Düzenledi

Avrupa Komisyonu desteği ile Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktaları Ağı (SEREN3) Projesi tarafından 12-13 Mart 2018 tarihlerinden Belçika- Brüksel’de “Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı” düzenlenmiştir. 

ECSEL Ortak Girişimi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

ECSEL Ortak Girişimi tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde açılışı ilan edilen 2018 yılı çağrısının 1. Aşama başvuruları başladı. Uluslararası başvuru sürecinde, ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmekte.

Arel Üniversitesi'ndeki Marie Curie Bireysel Bursları Bilgi Günü'ne Davetlisiniz!

Araştırmacıların uluslararası ve sektörlerarası dolaşımına destek veren Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri (MSCA) 2018-2019-2020 yılları çağrıları hakkında detaylı bilgi verilmesi amacıyla TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordin

İTÜ'nün Yürüttüğü RISE Projesi "ETexWeld" Videosuna Oy Verdiniz mi?

Net4Mobility Projesi kapsamında hazırlanan başarı hikayeleri videolarından ETexWeld Projesi Avrupa Komisyonu tarafından "

Yenilikçi İlaçlar Girişimi Sanal Seminerleri Başlıyor!

İleri düzey araştırmanın, yenilikçi ilaçlarla hastalara ulaşmasını sağlamak ve ilaç geliştirmedeki zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa Komisyonu ve Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu‘ nun (EFPIA) oluşturduğu bir

Avrupa Pilot Üretim Ağı Sanal Semineri Düzenleniyor!

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen NMP TeAm projesi, EPPN'e (European Pilot Production Network - Avrupa Pilot Üretim Ağı) odaklanmış araştırmacılar için bir sanal seminer (webinar) düzenleyecek.

Sayfalar