Ortak Arama / FTI Alanı

İnovasyona Hızlı Erişim - FTI çağrısına yönelik Türkiye’den ortak önermeye yönelik bir çalışma

EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE MÜKEMMELİYETİN YAYILIMI VE KATILIMIN GENİŞLETİLMESİ (WIDESPREAD) ALANI BİLGİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ!

Ufuk2020 Programı kapsamındaki Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı (Spreading Excellence and Widening Participation/WIDESPREAD), AB üye ülkeleri ve genişleme (widening) ülkelerinde bulunan üniversite ve araştırma merkezleri arasındaki Ar-Ge kapasite ve pro

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Araştırma Altyapılarına Erişim-Açık Çağrılar

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), bilimsel laboratuvarlarını ve tesislerini akademi ve araştırma kuruluşları, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ve daha genel olarak kamu ve özel sektör çalışanlarına açmaktadır.

Ortak Arama / LC-EEB-08-2020: Digital Building Twins (RIA)

Ufuk 2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanındaki “LC-EEB-08-2020: Digital Building Twins (RIA) ” başlığına yö

Ortak Arama / Cam Sektörü

Ufuk 2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanındaki EEB-01-2016 - Highly efficient insulation materials with impro

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Bilgi Günü Etkinliği 9 Eylül 2019 Tarihinde TÜBİTAK'ta Düzenlenecek

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2020 Yılı Çağrıları Bilgi Günü 9 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlık binası Mustafa İnan Konferans Salonu’nda düzenlenecektir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MÜKEMMELİYETİN YAYILIMI VE KATILIMIN GENİŞLETİLMESİ ALANI BİLGİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MÜKEMMELİYETİN YAYILIMI VE KATILIMIN GENİŞLETİLMESİ ALANI BİLGİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

UFUK2020 PROGRAMI TWINNING ÇAĞRILARI İÇİN PROJE YAZMA KAMPI DÜZENLENDİ!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan "Ufuk 2020'de Türkiye - II.

Sayfalar