INNOSUP 01 Kapsamında Enerji Alanındaki Çağrılar

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin başvurac

INNOSUP 01 Kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Çağrılar

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin başvurac

INNOSUP 01 Kapsamında Sağlık Alanındaki Çağrılar

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin başvurac

Ufuk2020 Programı Enerji Alanında Türk Kuruluşların Başarısı

“Ufuk 2020” kapsamında, 4’ü Türkiye’den, 18 ortak ve bir koordinatör olarak 19 paydaşlı çalışılan “VPP4ISLAND” projesi, Avrupa Birliği’nden toplamda 6 milyon avronun üzerinde fon

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı!

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli

Marie Skłodowska Curie COFUND çağrısı için son Başvuru Tarihi 29 Eylül 2020!

Marie Skłodowska Curie Burslara Katkı Fonu (COFUND) 2020 yılı çağrısı 8 Nisan 2020 itibariyle açılmıştır.

MSCA COFUND 2020 Çağrısına Yönelik Ön Değerlendirme Desteği Açılıyor!

Kuruluşlar MSCA COFUND 2020 yılı çağrısı için proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla desteğe başvurabilirler.

Ufuk Avrupa Programı "Clean Avitation" Ortaklığı Anketi

Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi planlanan kurumsallaşmış ortaklıklardan Temiz Havacılık (Clean Aviation) yapısının taslak Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi (SRI

INNOSUP 01 Kapsamında Araştırma Kuruluşlarına / Araştırmacılara ve Diğer Kurumlara Açık Çağrılar

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin başvurac

Sayfalar