Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı 2021 Yılı Çağrısı Sosyal Ve Beşeri Bilimler Alanında Açılacak!

EJP RD, 2021 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında, nadir bir hastalıkla yaşayan insanların sağlık uygulamalarını ve günlük yaşamlarını daha iyi anlamak ve iyile

COST Aksiyonu Önerme Süreci Uzatıldı

Bilim ve Teknolojide Avurpa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) Kuruluşu tarafından COST Aksiyonu öneri süresi 13 Kasım 2020 tarihine uzatılmıştır. COST Kuruluşuna yeni bir COST Aksiyon önerisinde bulunacak olan bilim insanlarımız başvurularını bu tarihe kadar gerçekleştirebilirler. 

AB Üst Düzey Kanser Konferansı 13 Ekim Tarihinde Düzenleniyor

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Almanya, gelecek dönem Başkanları olan Portekiz ve Slovenya ile birlikte, AB Kanser Planı ve Kanser Misyonu kapsamında bir Üst Düzey Kanser Konferans

Ufuk Avrupa Bilgi Çoğaltıcıları Eğitimi (Çevrimiçi) Gerçekleşti!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

Ufuk2020 Yeşil Mutabakatı Çağrısı Sanal Proje Pazarı Etkinliği, 13-14 Ekim 2020

Avrupa İşletmeler Ağı ve Enterprise Ireland iş birliği ile 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakatı (Green Deal) çağrısına yönelik olarak sanal proje pazar

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı Yayınlandı

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır.

Green Deal Çevrimiçi Bilgi Günü ve Proje Pazarı Kayıtları Başlamıştır

18 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak olan Ufuk2020 Green Deal çağrılarına yönelik Avrupa Komisyonu tarafından 23-24 Eylül 2020 tarihlerinde Çevrimiçi Bilgi Günü ve Proje Paz

Ortak Arama / Yeşil Mutabakat Çağrısı

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir.

“Yeşil Mutabakat” Çağrısı Sosyal Bilimler Başlıkları Proje Pazarı

“Yeşil Mutabakat” çağrısında “Alan 10: İklim Nötr ve Sürdürülebilir Avrupa’ya Geçişte Vatandaşların Güçlendirilmesi” altında yer alan Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı ile

Sayfalar