6 Kasım 2020’de MSCA NIGHT Araştırmacı Gecesi Etkinliği Online Bilgi Günü Düzenlendi!

MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2021 yılı çağrısını olası paydaşlara tanıtmak amacıyla gerçekleşen bilgi gününde NIGHT programı ve 2021 yılı çağrısı kapsamında bilgi verildi.&n

Ufuk Avrupa Genel Eğitim Etkinliği (Çevrimiçi) Etkinliği Gerçekleşmiştir!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

ERC İstişare Toplantısı düzenlendi

19 Kasım 2020 tarihinde TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB’te görev yapmakta olan Grup Yürütme Kurulu (GYK) ve Danışma Kurulu (DK) üyeleriyle, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

Avrupa Araştırma ve Yenilik Günleri 2020 Kayıtları Açılmıştır!

Ufuk 2020 Programının devamı olan ve 2021-2027 yılları arasında yürütülmesi beklenen Ufuk Avrupa Programının hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen Avrupa Araştırma ve Yenili

ECSEL 2020 Bilgi Günü

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğ

KOBİ'lere yönelik EIC Hızlandırıcı Başvurusu ile İlgili Sorular ve Cevaplar Webinarı Düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

KOBİ'lere yönelik EIC Hızlandırıcı Finansal Konular Webinarı Düzenlenmiştir!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sektörler Pro

KOBİ’ler için ‘Hızlandırıcı” Proje Yazma Eğitimi (Çevrimiçi) UFUK 2020’de Türkiye Faz-II Projesi, 24 Ağustos 2020

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

Ufuk Avrupa Genel Çevrimiçi Eğitim Etkinliği, 20 Kasım 2020

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 'Ufuk 2020’de Türkiye Faz II' projesi, Türkiye'deki yenilik ekosistemi ve destekleyici altyapı için geni

Sayfalar