QUANTERA 2017 Çağrısı'na Başvurular Devam Ediyor

QUANTERA (ERA-Net cofund in quantum technologies) 2017 Çağrısı'na başvurular alınmaya başladı.

4. Uluslararası Yazılım Günleri Etkinliği Kayıtları Başladı

4. Uluslararası Yazılım Günleri 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Avusturya/Viyana’da düzenlenecek.

Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları Bilgi Günü

22 Mart 2017 tarihinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Oditoryum binasında Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları Bilgi Günü düzenlenecek.

SESAR Bilgi Günü Etkinliği Düzenleniyor

SESAR Ortak Girişimi Araştırma Projeleri ve Büyük Ölçekli Uygulama Projeleri çağrısı çerçevesinde bir bilgi günü etkinliği düzenleniyor.

SESAR Çağrısı 11 Mayıs 2017'de Kapanıyor

Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı altında yer alan Avrupa Hava Trafik Yönetimi’nin yeni teknolojiler ve prosedürler ekseni

ERA-MIN-2 ERA.NET Cofund Ham maddeler Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrısı Açıldı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa'da "ham maddelerle" ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yü

Sayfalar