Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları 1984 yılından beri Avrupa’nın araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. 2014-2020 yılları arasında hali hazırda devam eden Ufuk 2020 Programı da dahil olmak üzere, Ülkemiz 2004 yılından beri AB Çerçeve Programları’na Asosiye Ülke olarak katılım sağlamaktadır.

2021-2027 yılları arasında yürütülmesi beklenen Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programına (Ufuk Avrupa) Türkiye’nin katılım kararı 2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği AB Programları Kurulu tarafından alınacaktır.

Ülkemizin Ufuk Avrupa Programına katılımına ilişkin karar sürecinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi için Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ufuk 2020 Programının ulusal koordinatör kuruluşu olan TÜBİTAK işbirliğinde Ufuk Avrupa Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi. 22 kuruluştan 72 katılımcının yer aldığı toplantıda TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Sn. A. Mete KARACA moderatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından Çerçeve Programları hakkında görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı ve Ufuk Avrupa’ya katılım hususu istişare edildi.