Ortak Arama / Enerji - Bina Renovasyonu

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Enerji Alanı kapsamında “LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation” çağrı başlığına sunulacak bir proje aşağıdaki ortaklar a

TRA 2020 Konferansına Bildiri Sunma Süresi 31 Mayıs 2019 Tarihine Uzatıldı!

Avrupa’nın ulaşım ve hareketlilik araştırma ve teknolojileri ile ilgili en büyük etkinliği olan Transport Research Arena (TRA ) 2020 Konferansı, 27-30 Nisan 2020 tarihlerinde Finlandiya/Helsinki’de düzenlenecektir.

Ufuk2020 EE-1-2019 Çağrısına Ortak Arama

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Enerji Alanı kapsamında “LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation” çağrı başlığına sunulacak bir proje içi

Marie S. Curie Bilgi Günleri Serisi Ankara ve İstanbul’da Tüm Araştırmacıları Buluşturdu

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz,

KOBİ Aracı Programı Güncellendi!

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Pilot Programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesine destek verilerek inovatif fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomi

23 Mayıs 2019 Gedik Üniversitesi COST Bilgi Günü

23 Mayıs 2019 11.30-13.00 saatleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesi’nde COST Bilgi Günü gerçekleştirilecek. Bilgi gününde COST Kuruluş yapısı, COST Aksiyonları, COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları ve COST Uluslararası ağ destekleri hakkında bilgi verilecek.

Ufuk2020 Gıda Alanı 2019 Çağrısı Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

Avrupa Komisyonu tarafından 4 Temmuz 2019 tarihinde Brüksel/Belçika’da Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2020 Çağrısı özelinde Bilgi Günü etkinliği düzenlenecektir.

Batarya Amiral Gemisi ve ilgili Batarya Çağrıları Danışma Grubu Toplantısı düzenlendi!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk2020'de Türkiye - II projesi kapsamında 25 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde Avrupa ve Türkiye g

Sayfalar