"EIC Accelerator- Başarılı Bir Başvuru Hazırlamak” adlı KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimi Gerçekleştirildi!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

KOBİ'ler için Proje Yazma Eğitimi; "Ufuk Avrupa Kapsamında EIC Hızlandırıcı Programı için Tam Başvuru Teklifi Hazırlanması"

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” projesi; Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler iç

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği (European Clean Hydrogen Alliance- ECH2A); sanayi, mobilite ve diğer sektörlerin talepleri doğrultusunda, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidroje

"Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Yeşil ve Dijital Dönüşüm: İklim, Enerji ve Mobilite| Dijital, Endüstri ve Uzay” 4 Mayıs Tarihinde Gerçekleşecektir

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-

"Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Sağlık" Etkinliği 27 Nisan Tarihinde Gerçekleşecektir

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-

Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi Gerçekleşti!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

EIT Dijital Rekabet Yarışması Çağrısı

Deep-tech alanında başarılı girişimlere destek sağlayan Dijital Rekabet Yarışması (Digital Challenge) kapsamında gelişmiş, kopyalanması zor dijital altyapıya sahip ürün ve hizmet

Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması Çağrı Ödülü’nün 2021 Yılı Başvuruları Açıldı!

Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması, insanların ve kuruluşların değişen bir dünyada adapte olmak ve gelişmek için ihtiyaç duyacakları becerileri belirlemelerine, geliştirmelerine ve

Sayfalar