EIT Urban Mobility BP2022-2024 İlk Çağrılarına Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Dökümanı Yayımlandı

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürüle

Procure Açık Proje Pazarı

Avrupa Komisyonu’nun H2020 programı kapsamında desteklenen procuRE projesi ile, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 6 farklı şehirde yer alan mevcut kamu binalar

"EIC Accelerator- Başarılı Bir Başvuru Hazırlamak” adlı KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimi Gerçekleştirildi!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

KOBİ'ler için Proje Yazma Eğitimi; "Ufuk Avrupa Kapsamında EIC Hızlandırıcı Programı için Tam Başvuru Teklifi Hazırlanması"

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” projesi; Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler iç

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği (European Clean Hydrogen Alliance- ECH2A); sanayi, mobilite ve diğer sektörlerin talepleri doğrultusunda, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidroje

"Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Yeşil ve Dijital Dönüşüm: İklim, Enerji ve Mobilite| Dijital, Endüstri ve Uzay” 4 Mayıs Tarihinde Gerçekleşecektir

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-

Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi Gerçekleşti!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

Sayfalar