2017 CHIST-ERA Konferansı

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7.

Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyeline Yönelik Sempozyum Düzenleniyor

RICH Projesi "Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyelini Artırma" konulu uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimi Bursa'da Düzenleniyor

2017 yılının ikinci Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimi, 25 Mayıs 2017 tarihinde Bursa’da düzenlenecek.

FET Open Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri Bilgi Günü 27 Nisan'da Yapılacak

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2017 olan FET-Open Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri çağrısına yönelik Bilgi Günü 27 Nisan 2017 tarihinde Brüksel/Belçika'da yapılmıştır.

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi Gıda-Su-Enerji Bağı 2017 Çağrısı Açıldı

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üreteb

Sağlık Alanında Uyumlaştırılmış Standartlar Yayınlandı

Avrupa Komisyonu Sağlık alanındaki uyumlaştırılmış Tıbbî Laboratuvarlarda Kalite ve Yeterlik Standartları’nı ve  Referans Ölçüm Laboratuvarı Standarları’nı ISO standartlarına göre güncell

Grafen Prejesi Niyet Beyânı Çağrısı

Ufuk2020 Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) alanı kapsamında desteklenen Grafen Flagship projesi, sanayiden ilgili ortaklar için Niyet Beyânı Çağrısı açtı.

Sayfalar