TÜBİTAK-Ufuk2020 Destekli Biyoçeşitlilik Senaryoları ve Ekosistem Servisleri Çağrısı Açıldı

Biyoçeşitlilik Senaryoları ve Ekosistem Servisleri konulu ERA-NET Cofund çağrısı, Ufuk2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler" başlığı a

EUROGIA2020 Bilgi Günü ve Proje Pazarı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Sayın Faruk Özlü,  EUROGIA2020 Bilgi  Günü ve Proje Pazarı Etkinliği`ne açılış konuşmacısı olarak katılacak.

KATAR VE TÜRKİYE SİBER TEHDİTLERE KARŞI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR: 2556-TÜBİTAK-QNRF SİBERGÜVENLİK ÇAĞRISI AÇILDI

Kurumumuz ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund - QNRF) arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır.

KOBİ Aracı Faz-1 2017-4. Çağrı Kesim Tarihi Değişti

KOBİ Aracı Faz-1 için 2017 yılı 4.

KOBİ Aracı Faz-1 2017-3. Çağrısı 6 Eylül'de kapandı

2017-3. çağrı kesim tarihine kadar 2130 KOBİ Aracı Faz-1 proje başvurusu yapıldı. Türkiye, 64 proje başvurusu ile, başvuru sayısına göre yapılan sıralamada 10. sırada yer aldı.

Sağlıkta İnovasyon İkamesi Etkinliği Düzenlenecek

Avrupa Komisyonu tarafından organizasyonu yapılan Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı ‘’Sağlıkta İnovasyon Tedariki’’ (Innovation Procurement in Health) etkinliği

Ulaşım Alanı 2018-2020 Yılları Taslak Çalışma Programı Komisyon Tarafından Yayımlanmıştır!

Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında bulunan Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 2018-2020 yılları taslak Çalışma Programı yayımlanmış

2018 Yılı EIT İleri İmalat Bilgilendirme Webineri

Avrupa Yenilik ve İnovasyon Enstitüsü (EIT) 7 Eylül 2017 tarihinde EIT İleri İmalat 2018 Çağrısı bilgilendirme webineri düzenleyecek.

Sayfalar