Güvenli Toplumlar Proje Pazarı Etkinliği, 7 Nisan 2020

12-13 Mart 2020 tarihilerinde Brüksel/Belçika’da düzenlenmesi planlanan Güvenli Toplumlar Alanı proje pazarı iptal edilmiştir.  

İnternet Semineri: Ufuk2020 Projelerine Yönelik Fikri Mülkiyet Hakları

Avrupa Komisyonu Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Birimi (IPR Helpdesk) tarafından Ufuk2020 programında desteklenmiş projelere yönelik fikri mülkiyet hakları konusunda internet semi

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Çağrısı Yayınlandı

Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar 2020 yılı çağrısı 12 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.  Aşağıdaki alanlarda 21 çağrı başığı başvurulara açıktır.

INNOSUP alanında Odak Grup Eğitimi – 25-26 Şubat 2020, Ankara

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sektörler Pr

KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimleri – 12 ve 14 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sektörler Pro

Düzeltme - TÜBİTAK AB 7. Çerçeve Programına Katılımı Özendirme Ödül Programı

10.01.2009 yürürlük tarihli ve AB Çerçeve Programları’na proje koordinatörü, proje ortağı ve Fikirler Özel Programı’na baş araştırmacı olarak proje teklifi sunmalarını özendirmek

AquaticPollutants ERANET Projesi Ortak Çağrısı Açıldı

Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AquaticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddele

COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından

ENRICH Robotik Sektörü Odaklı Tur

"European Network of Research and Innovation Centres and Hubs, USA" (ENRICH) kuruluşunun 29 Mart -

Sayfalar