"Döngüsel Ekonomide Sınırsız Fırsatlar" Proje Pazarı Oslo'da!

Döngüsel Ekonomide Sınırsız Fırsatlar (Azaltım, Yeniden Kullanma ve Geri Dönüşüm) isimli Proje Pazarı 19 Eylül 2017 tarihinde Oslo'da düzenlenecek.

Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimi Bu Kez İstanbul'da!

2017 yılının dördüncü ve son Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimi, 13 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek.

InnoEnergy Bilgi İnovasyon Topluluğu Çağrısı Yayınlanmıştır

Avrupa’nın sürdürülebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda sanayi, araştırma ve akademi paydaşları arasında işbirliğini arttırmayı hedefleyen InnoEnergy Bilgi İnovasyo

ERC 2017 Starting Grant Çağrısı 18 Ekim 2016 tarihinde kapanmıştır

ERC Starting Grant 2017 Çağrısı 18 Ekim 2016 tarihinde kapanmıştır. 605 milyon €’luk bir bütçe ile yayımlanan çağrı kapsamında 415 araştırmacının desteklenmesi hedefleniyor.

Kullanıcı Portalı Yeni Ortak Arama Servisi

Avrupa Komisyonu'nun Araştırma ve İnovasyon konularında sağladığı desteklere erişim için Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Programı başlangıcında oluşturduğu ve eski Cordis sayfasını

BioHorizon Projesi Proje Pazarı Etkinliği

Değerli araştırmacılar,

BioHorizon Projesi tarafından 6 Kasım 2017 tarihinde Prag/Çek Cumhuriyeti’nde Bölgesel Proje Pazarı Etkinliği düzenlenecektir. 

Shift2Rail Ortak Girişimi Bilimsel Komite Üyeliği Çağrısı Yayımlandı!

Bir Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Shift2Rail Ortak Girişimi, Bilimsel Komite'sinde yer vermek üzere bir üye aramakta.

Shift2Rail Asosiye Üyeler için Proje Davetiyesi

Shift2Rail Ortak Girişimi (S2R) asosiye üyelerinin proje eylemlerini devam ettirebilmeleri ve yeni eylemler ortaya koyabilmeleri adına bir çağrı başlatmayı planlamaktadır.

KOBİ’lere Yönelik Uluslararası Yaşam Bilimleri İş Stratejisi Eğitimi Düzenlenecek

Ufuk2020 Programı kapsamında Ar-Ge odaklı KOBİ’ler için Uluslararası Yaşam Bilimleri İş Stratejisi Eğitimi (International Life Science Business Strategy Training on Innovative Bu

Sayfalar