Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları Bilgi Günü

22 Mart 2017 tarihinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Oditoryum binasında Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları Bilgi Günü düzenlenecek.

SESAR Bilgi Günü Etkinliği Düzenleniyor

SESAR Ortak Girişimi Araştırma Projeleri ve Büyük Ölçekli Uygulama Projeleri çağrısı çerçevesinde bir bilgi günü etkinliği düzenleniyor.

SESAR Çağrısı 11 Mayıs 2017'de Kapanıyor

Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı altında yer alan Avrupa Hava Trafik Yönetimi’nin yeni teknolojiler ve prosedürler ekseni

ERA-MIN-2 ERA.NET Cofund Ham maddeler Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrısı Açıldı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa'da "ham maddelerle" ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yü

EMEurope 2016 Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe (EMEurope) projesinin amacı, AB içi

Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) 2017 Yılı Çağrısı’na yönelik 4. Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği, 28 Nisan 2017 tarihinde Brüksel’de düzenlenecektir.

Sayfalar