ECSEL 2020 Bilgi Günü

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında

PRIMA Vakfı Stajyer Arıyor

Akdeniz bölgesinde su, tarım ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyen PRIMA Programı’nın uygulama mekanizması olan Barselona’da yerleşik PRIMA Vakfı’nda görev alacak stajyerler aranıyor.

CERIC (Orta Avrupa Araştırma Altyapıları Konsorsiyumu) 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

CERIC (Orta Avrupa Araştırma Altyapıları Konsorsiyumu) açık erişim çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında Budapeşte Nötron Merkezi ve Solaris araştırma altyapılarından faydalanılabilecektir.

PRIMA Programı 2020 Çağrıları için Oryantasyon Belgesi Yayınlandı

Akdeniz bölgesinde su, tarım ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyen PRIMA Programı’nın 2020 Çağrıları için katılım kuralları, çağrı konuları ve bütçe bilgilerini içeren bir Oryanta

Avrupa Komisyonu Coronavirus Epidemiğine Karşı Çağrı Açtı

Avrupa Komisyonu, Coronavirus salgınına karşı acil bir çağrı açmıştır.

Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Çağrısı Bilgi Günü Ankara’da Gerçekleştirildi

22 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlık Binasında, Shift2Rail Ortak Girişimi ’nin 2020 yılı çağrısına yönelik bir bilgi günü düzenlendi.

Sayfalar