EIT Health Yıllık Zirvesi 2 Aralıkta Paris’te Gerçekleştirilecek!

EIT Health Zirvesi 'Where Collective Ideas Transform the Future of Healthcare' 700'den fazla farklı disiplinlerden paydaşın, iki gün boyunca, sağlık hizmetleri ile ilgili en önemli konulardaki uzmanlar ve fikir liderleri, karar vericiler ve ileri gelen yenilikçilerden haber alması ve onlarla etkileşime geçmesini amaçlamaktadır. 

Gıda Alanı 2020 Çağrısı Başvuruya Açıldı!

Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2020 Çağrısı 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle proje başvurusuna açılmıştır.

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni süreci kolaylaştırıldı.

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek.

Adana'da Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi Etkinliği Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında 22 Ekim 2019 tarihinde Adana’da Sheraton Otel’de TÜBİTAK’ın ev sahipliğind

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde, Ufuk2020 ve Hızlandırıcı Programları Kapsamında Bilgi Günü Düzenlenmiştir

08 Ekim 2019 tarihinde, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği Devlet Hibeleri Destekleri bilgi günü dahilinde, Merve Diyar tarafından Ufuk2020 programı tanıtımı yapılmış ve Hızlandırıcı (Accelerator) konusunda bil

GEORISK Uluslararası Seminer – Pazar için doğru risk azaltma planı

Jeotermal proje geliştirme riskli bileşenlere sahiptir, bunlardan en önemlisi kaynak riskidir. Araştırmanın ötesinde, bir jeotermal projenin hesap verebilirliği bu jeolojik risk tarafından tehdit edilmektedir.

IRASME ve CORNET Uluslararası Proje Pazarı

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir.

ERC-2020-CoG çağrısı açıldı!

657 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 343 proje fonlaması beklenen ERC Consolidator Grant 2020 (ERC-2020-CoG) çağrısı başvurulara açıldı.

Ufuk Avrupa Programı Kurumsal Ortaklıkları Anketi

Avrupa ortaklıkları, ortak bir amaç kapsamında ilgili aktörleri bir araya getirerek aralarında sinerji oluşturulmasına imkan veren, söz konusu hedefin topluma ve pazara yansımasını hızlandırmaya çalışan etki odaklı araştırma ve inovasyon yapılardır.

Sayfalar