ICT-AGRI-FOOD Proje Çağrısı Ön Duyurusu

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır.

ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.

ERC Bilgi Günü 25 Kasım 2019 tarihinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek

TÜBİTAK tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council - ERC) Bilgi Günü düzenlenecektir.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamaların

Dr. Elif Nur Fırat-Karalar 2019 Yılı Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu Genç Araştırmacı Ödülü’nü Aldı!

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizayonu (EMBO) tarafından yaşam bilimleri alanında üstün başarı elde eden 40 yaş altı genç bilim insanlarına verilen EMBO Genç Araştırmacı Ödülü'nü, 2019 yılında 27 genç bilim insanı alırken; Türkiye’de araştırma faaliyetlerini gerçekleştiren bir bilim insanı ilk defa bu ödüle lâyık görüldü.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Ulusal Değerlendirme Anketi

Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nın başvuru ve yürütme süreçleri ile Türkiye’deki koordinasyonu ve destek mekanizmalarına dair Türkiye Araştırma Alanı temsilcilerinin görüş ve düşüncelerine yönelik bilgi edinmek amacıyla hazırlanan ankete 

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund çağrısı açılmıştır!

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır.

H2020RTR European Conference – 3d Edition

4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Belçika-Brüksel’de, Avrupa Komisyonu, Avrupa Kara Yolu Ulaşımı Araştırmaları Danışma Konseyi (ERTRAC) ve Avrupa Çevre Dostu Araçlar Girişimi Birliği (EGVIA) tarafından, “Results from Road Transport Research in H2020 Projects (Ufuk2020 Programı Karay

Sayfalar