JPND JPCOFUND-2 2020 Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Çağrısında İkinci Aşamaya Geçen Uluslararası Projelere Türkiye’den Katılım Başladı

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND)  Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu başlıklı JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund 2020 yılı

Güvenli Toplumlar Alanı Ortak Arama - Afetler, Yangın

Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanı 2020 çağrıları altında yer alan Afete Dayanıklı Toplumlar alanında açık olan

CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) Ortaklığı Önerisi Yayımlandı

Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi planlanan ortaklıklardan Bağlı, Müşterek ve Otonom Hareketlilik (CCAM) yapısı önerisi yayımlanmıştır.

SESAR Genç Bilim İnsanı Ödülü 2020 Çağrısı Açıldı

SESAR (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları) Ortak Girişimi kapsamında hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi

EIT Kentsel Ulaşım COVID-19 Çağrısı Ön Duyurusu

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük ma

Ufuk2020 İnovasyona Hızlı Erişim Ortak Arama - Belediye

Avrupalı koordinatör  kuruluş tarafından Ufuk2020 İnovasyona Hızlı Erişim (FTI) 2020 çağrıları altında

EIT Kentsel Ulaşım 2020-2021 Çağrıları Ortak Arama Platformu

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük ma

EIT Kentsel Ulaşım 2020 Yıllı Bölgesel İnovasyon Planı ve Vatandaş Katılımı Çağrıları Son Başvuru Tarihleri Uzatıldı!

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük ma

EIT Kentsel Ulaşım 2021 Yılı Çağrıları Son Başvuru Tarihleri Uzatıldı!

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük ma

Sayfalar