ERC 2019 Advanced Grant Çağrısı Açıldı

391 Milyon Avroluk bütçesi ile yaklaşık 166 proje fonlaması beklenen ERC Advanced Grant 2019 çağrısı başvuruya açıldı. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019.

Ufuk Avrupa "Mission Board" Uzman Çağrısı Açıldı

2021-2027 yılları arasında yürürlükte olması beklenen Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı “Ufuk Avrupa” kapsamında küresel zorlukları hedef alması öngörülen, ölçülebilir ve izlenebilir Misyonlar yer alacaktır.

TRA 2020 Konferansına Bildiri Sunma Süresi 31 Mayıs 2019 Tarihine Uzatıldı!

Avrupa’nın ulaşım ve hareketlilik araştırma ve teknolojileri ile ilgili en büyük etkinliği olan Transport Research Arena (TRA ) 2020 Konferansı, 27-30 Nisan 2020 tarihlerinde Finlandiya/Helsinki’de düzenlenecektir.

Marie S. Curie Bilgi Günleri Serisi Ankara ve İstanbul’da Tüm Araştırmacıları Buluşturdu

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz,

KOBİ Aracı Programı Güncellendi!

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Pilot Programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesine destek verilerek inovatif fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomi

23 Mayıs 2019 Gedik Üniversitesi COST Bilgi Günü

23 Mayıs 2019 11.30-13.00 saatleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesi’nde COST Bilgi Günü gerçekleştirilecek. Bilgi gününde COST Kuruluş yapısı, COST Aksiyonları, COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları ve COST Uluslararası ağ destekleri hakkında bilgi verilecek.

Ufuk2020 Gıda Alanı 2019 Çağrısı Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

Avrupa Komisyonu tarafından 4 Temmuz 2019 tarihinde Brüksel/Belçika’da Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2020 Çağrısı özelinde Bilgi Günü etkinliği düzenlenecektir.

Batarya Amiral Gemisi ve ilgili Batarya Çağrıları Danışma Grubu Toplantısı düzenlendi!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk2020'de Türkiye - II projesi kapsamında 25 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde Avrupa ve Türkiye g

2019 CHIST-ERA Konferansı Estonya'da Düzenleniyor!

2019 yılı CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Konferansı, 11-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek.

Sayfalar