Doğa Temelli Çözümler ve Kültürel Mîras Bilgi Günü Düzenlendi

Ufuk2020 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler alanı 2017 çağrıları 8 Kasım 2016'da açıldı. Çevre çağrıları kapsamında desteklenecek ve Doğa-Temelli Çözümler ve Kültürel Mîras konularına odaklanan başlıklar özelinde  Brüksel'de bir Bilgi Günü ve

KATANA'dan Tarım-Gıda Sektöründeki Yenilikçi Fikirlere 1.2 Milyon Avro!

Avrupa Birliği tarafından fonlanan iş hızlandırıcısı KATANA; girişimcilere, başlangıç şirketlerine (start-up) ve KOBİ’lere toplamda 1.2 Milyon Avro'luk fon sağlayacak. KATANA tarımsal işletmeler için uygulama çözümleri geliştirecek yenilikçi fikirleri desteklemeyi amaçlıyor.

Su Temini ve Sağlığı Teknoloji Platformu Proje Pazarı Gerçekleşti

Avrupa Teknoloji Platformları (ATP), kritik araştırma ve inovasyon paydaşlarını bir araya getiren ve Ufuk2020 kapsamında rekabet güçlerini artıran stratejik platformlardır. ATP'ler aynı zamanda, Avrupa'nın orta ve uzun vadedeki araştırma ve teknoloji hedeflerini

Ufuk 2020 Programı Sosyal Bilimciler El Kitabı Yayımlandı

AB Ufuk2020 Programı, teknoloji alanında çalışan araştırmacılar ile sosyal bilimciler ve temel bilimcileri birarada çalışmaya yönlendiren yapısıyla kendine özgüdür.

Göç Veri Katalogu ve Dinamik Bilgi Merkezi Hizmete Sunuldu

Avrupa Birliği Göç ve Demografi Bilgi Merkezi, 2 Aralık 2016 tarihinde Göç Veri Katalogu ve Dinamik Bilgi Merkezi adı altında iki çevrimiçi aracı hizmete açtı.

ERC Tarafından Fonlanan Bernard L. Feringa, Nobel Ödülü'nün Sahibi Oldu

ERC tarafından AdG kategorisinde 2008 ve 2015 yıllarında iki defa fonlanan Prof. Bernard L. Feringa, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar sonucunda 2016 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü Jean-Pierre Sauvage ve Sir J.

Ufuk2020’de Fikrî Mülkiyet Hakları Kılavuzu Yayımlandı

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarının, başta AB Çerçeve Programları olmak üzere tüm uluslararası Ar-Ge ve inovasyon işbirliği projeleri kapsamında kullanmak üzere istifâdelerine sunulan Ufuk2020’de Fikri Mülkiyet Hakları kılavuz kitapçığı yayımlandı.

İlk Kopernik Pazar Araştırma Raporu Yayımlandı

Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında başlatılan çalışma sonucunda, ana amacı Kopernik Programı'nın

Büyük Veri (Big Data) Çağrıları Bilgi Günü Düzenlenecek

Avrupa Komisyonu'nun evsahipliğinde, Ufuk 2020 Büyük Veri (Big Data) çağrıları konulu bilgi günü ve ağ kurma etkinliği düzenlenecek.

Sayfalar