ECSEL 2017 Çağrı Forumu Düzenleniyor

2 Mart 2017 tarihinde Brüksel'de Türkiye'nin de üye olduğu ECSEL (Electronic Components and Systems) ortak girişimi tarafından ECSEL-2017 Çağrılarına proje hazırlamaya yönelik Çağrı Forumu etkinliği düzenlenecek.

4. Uluslararası Yazılım Günleri Etkinliği Kayıtları Başladı

4. Uluslararası Yazılım Günleri 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Avusturya/Viyana’da düzenlenecek.

Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları Bilgi Günü

22 Mart 2017 tarihinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Oditoryum binasında Araştırma ve İnovasyonda Uluslararası Destek Programları Bilgi Günü düzenlenecek.

SESAR Bilgi Günü Etkinliği Düzenleniyor

SESAR Ortak Girişimi Araştırma Projeleri ve Büyük Ölçekli Uygulama Projeleri çağrısı çerçevesinde bir bilgi günü etkinliği düzenleniyor. 22 Mart 2017 tarihinde Brüksel'de  gerçekleşecek olan etkinliğin kayıtları 7 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek.

 

SESAR Çağrısı 11 Mayıs 2017'de Kapanıyor

Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı altında yer alan Avrupa Hava Trafik Yönetimi’nin yeni teknolojiler ve prosedürler ekseninde geliştirilmesini hedefleyen girişim SESAR'ın 15 Aralık 2016 günü yayımlamış olduğu Araştırma Pro

ERA-MIN-2 ERA.NET Cofund Ham maddeler Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrısı Açıldı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa'da "ham maddelerle" ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk2020 alt alanlarından "İklim Değiş

EuroNanoForum'a Kayıtlar Başladı

Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanlarında Avrupa’nın en büyük işbirliği konferansı olan EuroNanoForum 2017, 21-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Malta'nın Valetta şehrinde düzenlenecek.

Çevre Alanı 2017 Çağrıları Bilgi Günü Brüksel'de Düzenlendi

Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel'de 14 Eylül 2016  tarihinde, Ufuk 2020 "İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Hammaddeler" alanının 2017 çağrılarına yönelik bir bilgi günü düzenlendi.

Sayfalar