Mevcut Durum

1EUREKA Secretariat (2020)
2European Comission (2020)

Açık Çağrılar

Genel Bilgiler

Katar

2019

Türkiye

1IMF (2020)
2ITC Trade Map (2020)
3World Bank (2020)

Bilim ve Teknoloji Göstergeleri

Katar

2019

Türkiye

1UNESCO (2020)
2SciVal® veri tabanı, Elsevier B.V., http://www.scival.com (erişim tarihi: Şubat 2020)
3WIPO (2020)

Ortak Yayın Göstergeleri

1SciVal® veri tabanı, Elsevier B.V., http://www.scival.com (erişim tarihi: 02.01.2020)

Dış Ticaret Verileri

1ITC Trade Map (2020)
Tübitak

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
Tel No:  +90 312 798 17 50
Fax No: +90 312 798 17 50
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr