ÖNEMLİ DUYURU:

Eşik Üstü Ödüller 2019 yılı kodlu AB ÇP Çağrılarından itibaren TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir. Ödül tutarlarına "Ödeme" Sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Eşik Üstü Ödüller devlet üniversitelerinin, vakıf üniversitelerinin, kamu kurum/kuruluşlarının ve özel sermayeli kurum/kuruluşların başvurusuna açıktır.

ÖDÜLÜN TANIMI VE KAPSAMI

Eşik üstü ödülü, AB ÇP’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, ERC, EURAMET, PRIMA (Bölüm 1), ECSEL veya Eurostars tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilecek olan ödüldür.

Başarılı projeler eşik üstü ödüle konu değildir.


EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLE İLİŞKİN PUAN KRİTERLERİ

 • Eşik üstü ödül verilmesine ilişkin kriterler ve ödül miktarları proje türüne, başvuru sahibi kişi/kuruluşun başvuruya konu projedeki rolüne veya ilgili çağrıya göre belirlenir.
 • Farklı eşik değer belirlenmiş alanlar dışında sunulan projeler için;
  • 2014 ve 2015 çağrıları kapsamındaki projelerin toplam eşik değer ve üstünde puan alması gerekmektedir.
  • 2016 kodlu çağrılardan başlamak üzere, toplam eşik değerin yanı sıra alt eşik değerlerin tamamından da eşik değer ve üstünde puan alınması gerekmektedir.
 • Aşağıdaki çağrılar için farklı eşik değerler söz konusu olacaktır:
  • ERC programı kapsamında birinci değerlendirme aşamasını geçen (A puan alan) proje önerileri,
  • MSCA IF projeleri için 80 ve üstünde puan alan proje önerileri,
  • EUROSTARS projeleri için uluslararası değerlendirme sonucunda eşik üstü listesinde olan proje önerileri,
  • FET OPEN ve FET PROACTIVE Programları kapsamında sunulan projeler için tüm alt kriterlerden eşik değer ya da üstünde puan alan proje önerileri (Söz konusu programlarda genel bir "eşik" değeri kullanılmamaktadır. Bu sebeple, yalnızca alt kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır),
  • EURAMET kapsamında sunulan projelerin 2014 yılı için 10 ve 2015 yılı için 12 puan almış olan proje önerileri; 2016 ve 2017 yılı için Avrupa Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen eşik değeri geçmiş ve ilk %30 luk dilimde yer alan proje önerileri.


ÖZEL DÜZENLEMELER

 • Marie Sklodowska–Curie Programı Bireysel Burslar kapsamında Eşik Üstü Ödülü'ne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmek üzere Avrupa Komisyonu'na sunmuş olması gerekmektedir.
 • Marie Sklodowska –Curie Programı Bireysel Burslar kapsamındaki Global Fellowship'e (Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu) başvuran araştırmacıların zorunlu geri dönüş evresinde Türkiye'den bir ev sahibi kurum seçmiş olmaları gerekmektedir.
 • Eşik Üstü ödülden yurtdışında yaşayan ve yabancı ülke vatandaşı olan kişiler faydalanamamaktadır.


Ödül duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.