ÖDEMELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

  • 2014-2018 yılı kodlu AB ÇP Çağrıları için verilecek eşik üstü ödül tutarları döviz cinsinden hesaplanır ve ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin ve belirtilmişse proje ekibinin banka hesabına tek seferde ödenir.
  • 2019 ve sonraki yıl kodlu AB ÇP Çağrıları için verilecek eşik üstü ödüller ise TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir.
  • Ödeme oranlarının hesaplanmasında, başvuru esnasında iletilmiş olan başvuru sahibinin kuruluşunun imza yetkilisi tarafından imzalanmış olan resmi yazı esas alınmaktadır.
  • Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir.

 

BAŞVURU SÜRESİ

* 2014, 2015, 2016 ve 2017 kodlu AB ÇP  çağrıları kapsamındaki proje önerileri için son başvuru tarihi 31.12.2019'dur.

* 2018-2019-2020 kodlu AB ÇP  çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır.


EŞİK ÜSTÜ ÖDÜL TUTARLARI

2014 - 2018 yılı Kodlu AB ÇP  Çağrıları için ödenecek eşik üstü ödül tutarları aşağıda sunulmaktadır:

Proje Türü

Başvuru Sahibinin Rolü

Tutar

Çok Ortaklı Projeler

Koordinatör

7,000 Avro

KOBİ Aracı, ERC ve MSCA IF Dışında Kalan Ortaksız Projeler

Koordinatör

7,000 Avro

KOBİ Aracı Projeleri

Koordinatör

5,250 Avro

Çok Ortaklı Projeler

Ortak

3,500 Avro

ERC Projeleri

Baş Araştırmacı

 A Puan (Yedek Liste) : 12,000 Avro

 A Puan         :  9,000 Avro

 B Puan         :  6,000 Avro

MSCA IF Projeleri

Koordinatör

80-89 Puan          :  2,000 Avro

90 puan ve üzeri :  3,000 Avro

KURALLAR
1. Yukarıdaki ödül miktarları, ödeme belgesinin düzenlendiği tarihteki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden muhasebeleştirilerek Türk Lirası olarak ödenir.
2. KOBİ Aracı kapsamında desteklenen projelerde konsorsiyum olmaması durumunda, koordinatörlere verilecek ödül miktarları yukarıdaki tabloda sunulan ortaklara ödenecek ödül miktarlarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
 

2019  yılı Kodlu AB ÇP  Çağrıları için ödenecek eşik üstü ödül tutarları aşağıda sunulmaktadır:

Proje Türü

Başvuru Sahibinin Rolü

Tutar

2019 KOBİ Aracına/2020 EIC Hızlandırıcısına Sunulan Proje Önerileri

    Koordinatör

30,000 TL

KOBİ Aracı Dışındaki Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri     Koordinatör 40,000 TL

KOBİ Aracı Dışındaki Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri

    Ortak

20,000 TL

ERC Projeleri

   Baş Araştırmacı

 A Puan (Yedek Liste) : 60,000 TL

 A Puan         : 50,000 TL

 B Puan         : 40,000 TL

MSCA IF Projeleri

   Koordinatör

80-89 Puan          :  10,000 TL

90 puan ve üzeri :  20,000 TL

 

 KURALLAR
1. EUROSTARS ve EMPIR kapsamında sunulan proje önerilerine, diğer alanlara sunulan proje önerilerine verilen ödülün 1/4'ü oranında ödül verilir.

2. KOBİ Aracı ve EIC Hızlandırıcısı projelerinde  birden fazla paydaşın katılımıyla oluşturulmuş bir proje konsorsiyumu olması durumunda, Türkiye'den proje konsorsiyumunda yer alan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaş proje ortağıysa "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine, koordinatörse "KOBİ Aracına/ EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

3. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için sadece proje koordinatörü tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü kuruluş dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödül "KOBİ Aracına/ EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

4. 2018 ve sonraki yıl kodlu  Çerçeve Programı çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır.
5. Projenin sonucu itibarıyla başarı ödülü almaya hak kazanmış paydaşların aynı projeleri için yapacakları eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bahsekonu başvurular ancak bahsekonu paydaşın ilgili projesi için başarı ödülü hakkından feragat ettiği durumda dikkate alınır ve hak ettiği eşik üstü ödül tutarı kendisine ödenir.


2020 yılı ve sonraki Kodlu AB ÇP  Çağrıları için ödenecek eşik üstü ödül tutarları aşağıda sunulmaktadır.

Proje Türü

Başvuru Sahibinin Rolü

Tutar

2020 EIC Hızlandırıcısına Sunulan Proje Önerileri

    Koordinatör

15,000 TL

KOBİ Aracı Dışındaki Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri     Koordinatör 20,000 TL

KOBİ Aracı Dışındaki Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri

    Ortak

10,000 TL

ERC Projeleri

   Baş Araştırmacı

 A Puan (Yedek Liste)  : 30,000 TL

 A Puan         : 25,000 TL

 B Puan         : 20,000 TL

MSCA IF Projeleri

   Koordinatör

80-89 Puan          :  10,000 TL

90 puan ve üzeri :  15,000 TL

 

 

 KURALLAR
1.  2020 yılı için EUROSTARS ve EMPIR Projeleri kapsamında sunulan proje önerilerine dair yapılan eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

2. KOBİ Aracı ve EIC Hızlandırıcısı projelerinde  birden fazla paydaşın katılımıyla oluşturulmuş bir proje konsorsiyumu olması durumunda, Türkiye'den proje konsorsiyumunda yer alan paydaşın başvurusuna verilecek ödül paydaş proje ortağıysa "Diğer alanlara sunulan proje önerileri" dilimine, koordinatörse "KOBİ Aracına/ EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

3. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için sadece proje koordinatörü tarafından yapılacak başvuru değerlendirmeye alınır. Başvuruda proje koordinatöründen Türkiye'den konsorsiyumda yer alan ortakların paylarına göre ekip dağılımı yapması istenir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Konsorsiyumun proje koordinatörü kuruluş dışındaki paydaşları tarafından aynı proje için yapılacak eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu projelere verilecek ödül "KOBİ Aracına/ EIC Hızlandırıcısına sunulan proje önerileri" dilimine karşılık gelen ödül tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

4. 2018 ve sonraki yıl kodlu  Çerçeve Programı çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır.
5. Projenin sonucu itibarıyla başarı ödülü almaya hak kazanmış paydaşların aynı projeleri için yapacakları eşik üstü ödül başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bahsekonu başvurular ancak bahsekonu paydaşın ilgili projesi için başarı ödülü hakkından feragat ettiği durumda dikkate alınır ve hak ettiği eşik üstü ödül tutarı kendisine ödenir.