Araştırma Kürsüsü Liderleri, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi aracı kapsamında desteklenen bir çağrısıdır. Çağrının amacı, düşük performans ülkelerinde kurulu bir merkezin bünyesine bilimsel anlamda mükemmel araştırmacı veya takımını katmak ve bu araştırmacı veya takımın ilgili merkezdeki bilimsel faaliyetlere ve araştırma projeleri geliştirme kapasitesine katkı sağlamaktır. Çağrı kapsamında mükemmel araştırmacı, Genişleme Ülkelerinden birindeki bir araştırma merkezinde yönetici pozisyonunda istihdam edilir ve söz konusu merkezde yapısal değişiklikler gerçekleştirerek merkezin Avrupa'da bir cazibe merkezi haline gelmesini amaçlar.

Bu çağrı kapsamında, Araştırma Kürsüsü sahibi mükemmel araştırmacı, ilgili araştırma merkezinde kendi ekibini de oluşturarak merkezin Ar-Ge ve Yenilik kapasitesini geliştirme, insan kaynakları politikasını düzenleme, işe alım ve doktora süreçlerinde yüksek standartlara uygun değişikliklere gitme gibi araştırma projesi olmayan faaliyetler için Avrupa Komisyonu'ndan fon alacaktır.

Araştırmacının, bireysel olarak veya takımı ile ilgili merkeze 5 yıl süreliğine iyileştirme çalışması yapması, merkezde yapısal değişiklikler kurgulaması ve merkezin yenilik vizyonunu değiştirmesi için ayrılan bütçe 2.5 Milyon Avro'dur.

Çağrının genel prensipleri şu şekildedir:

  • Başvuru yapılacak ev sahibi kuruluş Türkiye gibi bir AB genişleme ülkesi olmalıdır.
  • 2.5 Milyon Avro bütçeli yaklaşık 10 proje desteklenecektir.
  • Ar-Ge faaliyetleri desteklenmemektedir. Çağrı Eşgüdüm ve Destek Çağrısı olarak adlandırılmaktadır.
  • Altyapının gerekli olduğu ulusal destek mekanizmasına özel bir vurgu vardır.
  • Çağrıya başvururken SWOT analizi baz alınacaktır.
  • Araştırma Kürsüsü Lideri herhangi bir milliyetten olabilir.
  • Başvuru herhangi bir ulusal stratejik doküman ile ilişkili olmalıdır. 

 

Daha fazla bilgi için Araştırma Kürsüsü of Liderleri (ERA Chairs) web sayfamızı inceleyebilirsiniz.