Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri  (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. 

MSCA kapsamında yer alan Bireysel Burslar (MSCA - Individual Fellowships) deneyimli araştırmacıların yeni bilgiler edinmeleri ve de edindikleri bilgileri aktarmaları için Avrupa içinde ve dışında fırsatlar sunmaktadır. Özellikle daha önce Avrupa’da çalışmış ancak şu an Avrupa dışında bulunan araştırmacıların geri dönüşleri ve Avrupa’ya entegrasyonları için destek sunar. Dahası kariyerine ara vermiş ancak potansiyeli olan araştırmacılar da Bireysel Burslar ile kariyerlerine devam etme şansı bulabilirler. Program kapsamında akademik ya da akademik-olmayan bir ev sahibi kuruluş ile bir araştırmacı tarafından ortaklaşa yapılacak başvuru ile en nitelikli araştırmacılara bireysel destek sağlanması öngörülmektedir. 

Bireysel Burslar 12-24 ay süresince Avrupa içinde dolaşım, Avrupa dışından Avrupa’ya geliş ve Avrupa dışında gidiş yönlerinde destek sunabilmektedir. Başvurularda uluslararası hareketlilik şartı bulunmaktadır. Avrupa dışına giden araştırmacılardan burs süresine ek olarak 12 ay Avrupa’ya geri dönüş beklenmekte, diğer yönlerdeki hareketliliklerde ise böyle bir şart bulunmamaktadır.

Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen yönlerden birisini seçerek proje önerisi hazırlamaları gerekmektedir:

  • Avrupa İçi Dolaşım Boyutu: AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir. Bu programdan Türkiye’den Almanya’ya ya da farklı bir AB Ülkesine giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Almanya ya da farklı bir AB Ülkesinden Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir.
  • Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Boyutu: AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkeler dışında bulunan araştırmacılar, AB Üye Ülkeler yada Asosiye Ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna yapacakları araştırma amaçlı dolaşımlarında bu programdan faydalanabilmektedir. Avrupa dışında kalan ABD, Kanada, Çin Rusya gibi  ülkelerden Türkiye’ye gelen her milletten araştırmacılar bu programa başvuru yapabilmekte olup, en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir.
  • Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu: AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna araştırma amaçlı dolaşım sağlamak için bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı ABD, Kanada, Japonya gibi Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetleri yürütebilmektedir. En az 12 en fazla 24 aylık araştırma projeleri desteklenmekte olup, Avrupa dışında geçen sürenin ardından sabit 12 ay süre ile AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelere geri dönüş yapılması mecburiyeti bulunmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için MSCA web sayfamızı inceleyebilirsiniz.