EMBO Yerleşim Desteği Programı

Türkiye’de moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında  akademik bir kariyer hedefleyen genç bilim insanları EMBO Yerleşim Desteği alarak kendi laboratuvarlarını kurabilirler.

Desteğe başvurup, değerlendirme sonucu desteği almaya hak kazanan genç araştırmacılar, yılda 50,000 Avro olmak üzere 3 yıl boyunca destek almaktadırlar. Üçüncü yılın sonunda, EMBO tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, araştırmacının da talep etmesi durumunda, destek süresi 5 yıla kadar uzatılabilmektedir. Yerleşim desteği bursiyerleri, EMBO Genç Araştırmacı Ağı’na dahil olarak, EMBO Genç Araştırmacı Programı’nda yer alan haklara sahip olacaklardır.

Yerleşim Desteği programına başvuru yapmak için, başvuru sahibinin bilimsel yayınlarının mükemmel seviyede olması; adayın programa başvura yapacağı zaman aralığında Türkiye’de çalışmayı planladığı enstitü ya da üniversite ile, oranın tam zamanlı çalışanı olma konusunda gerekli görüşmeleri yapmış olması  veya halihazırda bir yerde çalışmakta ise, programa başvuru yaptığı yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren son iki yıl içinde, çalıştığı yerde bir laboratuvar kurmuş olması şartı aranmaktadır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin programa başvuru yapacağı tarihten en fazla 4 sene öncesine kadar, iki yıl üst üste Türkiye dışında bulunmuş olması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucu başarılı olan başvuru sahiplerinden Türkiye’de halihazırda bir laboratuvar kurmuş olanlar, programın bir sonraki başvuru yılının Ocak ayının 1’inden itibaren desteği almaya başlamaktadırlar. Türkiye’de henüz çalışmaya başlamamış olanların ise, çalışacakları kurumla anlaşmayı imzalamış olması şartı ile programın bir sonraki başvuru yılının 31 Aralık tarihi itibariyle desteği almaya başlamaktadırlar.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için lütfen EMBO Yerleşim Desteği Programı internet sayfasını ziyaret ediniz.

 

EMBO Uzun Dönem Bursu

EMBO Uzun Dönem Bursu, bilim insanlarına Avrupa ve dünya genelinde istedikleri bir laboratuvara giderek iki yıla kadar doktora sonrası araştırma yapmalarını sağlamaktadır.

Bursun en önemli özelliği, uluslararası değişimi destekliyor olmasıdır. Başvurularda, başvuru sahibinin araştırma yapmak için bir ülkeden bir başka ülkeye geçişi vurgulanmalıdır.   

Başvuru sırasında, başvuru sahibinin doktora derecesine ya da doktoraya eş değer bir uzmanlığa sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, doktora derecesine sahip araştırmacının, derecesini desteğe başvuru yapacağı tarihten en fazla iki yıl öncesinde almış olması istenmektedir. Bununla birlikte, başvuru sırasında araştırmacının uluslararası hakemli bir dergide en az bir tane ilk isim olduğu yayınının olması ya da yayınlanmak üzere dergi tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir. 

Doktora derecesinin alındığı ülke için yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

En az burs süresi 12 aydır. Burs, çalışma için gidilecek ev sahibi ülkede araştırmacının yaşam masraflarını karşılamak üzere verilmekte olup, bursun miktarı ev sahibi ülkeye göre değişmekte ve o ülkenin kurallarına göre vergiye tabi tutulabilmektedir.

EMBO Uzun Dönem Bursu’na başvurular sürekli açıktır. Bununla birlikte, başvuruların değerlendirmesi yılda iki defa yapılmaktadır: Şubat ayının ikinci Cuma günü ve Ağustos ayının ikinci Cuma günü

Ayrıntılı bilgi için lütfen EMBO Uzun Dönem Bursu internet sayfasını ziyaret ediniz.