Avrupa Komisyonu, hakemleri;  ilgili proje başlığı konusunda meslekî deneyime ve en az lisans derecesine sahip, herhangi bir bilimsel ve teknolojik alanda yüksek derecede araştırma, proje yönetimi ve yenilikçilik yetkinliği bulunan kişiler arasından seçmektedir. Hakemlerin, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra danışmanlık firmalarından, küçük ölçekli ama araştırma odaklı şirketlerden ve büyük firmalardan olması istenmektedir. Değerlendirmede göz önüne alınan diğer konular cinsiyet dengesi, coğrafî çeşitliliğin sağlanması ve mümkün olduğunca yeni uzmanların değerlendirmede yer almasıdır. 

Hakem adaylarının mükemmel seviyede yazılı ve sözel İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. İngilizce dışındaki diğer Avrupa dilleri, pozitif değer olarak nitelendirilmektedir.