Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) alanı, AB Ufuk 2020 Programı, Bilimde Mükemmeliyet bileşeni altında yer almaktadır.

Alan; Avrupa genelinde araştırma, inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesini, araştırma altyapılarının inovasyon yetkinliğinin ve insan kaynağı niteliğinin artırılmasını, bilginin çoğaltılarak yayılmasını, uygulanmasını ve araştırma potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 Araştırma Altyapıları Alanı, üç öncelikli konudan oluşmaktadır:

  • 2020 ve sonrası için alanında dünya lideri Araştırma Altyapıları geliştirmek ve bu altyapıları câzibe merkezleri haline getirmek
  • Bütünleştirici faaliyetlerle, AB üyesi ülkelerde ve AB İlintili (Asosiye) ülkelerdeki yüksek kapasiteli araştırma altyapılarına daha geniş ve etkili uluslararası erişim sağlamak
  • Bilgi İletişim Teknolojileri tabanlı e-Altyapılarla, tüm araştırmacıların yeni araştırma tesislerini türüne ve yerine bağlı olmaksızın, uzaktan kullanmasını sağlamak

Alan kapsamında;

  • Araştırma altyapılarının inovasyon potansiyelini artırmak,
  • Avrupa Araştırma Altyapısı politikalarını ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek

gibi araştırma başlıkları desteklenmektedir.

Bu bağlamda Ufuk2020 Araştırma Altyapıları alanında 5 tip aktivite bulunmaktadır:

İlk aktiviteyle, Avrupa Araştırma Altyapıları Stratejik Forumu (European Strategic Forum on Research Infrastructures‒ESFRI) Yol Haritası’na giren altyapıların desteklenmesi amaçlanmaktadır. ESFRI yol haritasında yer alan projeler, tek bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin teknik, bilimsel ve finansal kapasitesini aşan ve alanında dünya lideri olacak araştırma altyapılarını kapsamaktadır.

İkinci tip aktiviteyle amaçlanan, benzer konularda çalışan ulusal altyapıların Avrupa içindeki koordinasyonunu sağlamak ve bu altyapıları entegre bir şekilde Avrupalı araştırmacıların kullanımına açmaktır.

Üçüncü aktiviteyle, araştırma altyapılarının inovasyon potansiyelinin KOBİ ve sanayi tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

Dördüncü aktiviteyle, araştırma altyapılarının uluslararası işbirliği yönünü desteklemek hedeflenmektedir.

Son aktiviteyle ise uzaktaki kaynaklara erişebilmek, uzaktan işbirliği yapabilmek ve büyük veri işlemek için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı elektronik altyapıların kullanımını artırmak ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Alan Toplam Bütçesi: 2.5 Milyar Avro