Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies‒ICT) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni kapsamındaki Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler ana başlığı altında yer almaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanıyla amaçlanan; inovasyona ve yaratıcılığa destek sağlanarak Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesidir. Dolayısıyla,  alandaki teknolojik inovasyona liderlik etmek kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Ufuk2020 programı içerisindeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı altında verilen desteklerle, anahtar teknolojiler liderliğinin sürdürülmesi ve pazara yakın ürünler oluşturulması hedeflenmektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanının iki Etkinleştirici Anahtar Teknolojisi (Key Enabling Technologies‒KET) olan Mikro ve Nano-Elektronik ile Fotonik araştırma başlıkları, teknolojik gelişimin hızlanmasında ve inovatif ürünler yaratılmasında önemli ve hızlandırıcı bir role sahiptir. Ayrıca bu başlıklar, diğer alanlarda yer alan araştırma başlıklarından daha yüksek getiri sağlayarak, Avrupa’nın sürdürülebilir rekabetçiliğine katkıda bulunmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı, tüm bu bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunmaktadır.  Gelişmiş ülkeler gibi gelişmekte olan ülkelerden araştırma ortaklıklarının da program kapsamında teşvik edilmesi, sözkonusu araçların başında yer almaktadır. Bu anlamda, endüstriyel liderlikler gerçekleştirmede, inovasyona ve ekonomik büyümeye olan hayatî katkıları nedeniyle KOBİ’lerin katılımları alan tarafından desteklenmektedir.

Öte yandan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanının toplum üzerindeki dönüştürücü rolü kapsamındaki amacı, alana sağlanan destekle araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin toplum tarafından benimsenmesidir.  Alanın hedef kitlesi kullanıcıların ve vatandaşların dâhil olduğu bir evrendir.


ICT araştırma başlıkları şunlardır:

 

 •     Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler
 •     İleri Hesaplama ve Bulut Bilişim
 •     Geleceğin İnterneti
 •     İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi
 •     Robotik
 •     Mikro ve Nano Elektronik, Fotonik
 •     Nesnelerin İnterneti, Inovasyon ve Girişimcilik Faaliyetleri
 •     Geleceğin Fabrikaları (Factories of The Future–FoF )
 •     AB-Brezilya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği–İleri Siber Altyapılar
 •     AB-Japonya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği–Haberleşme Ağları
 •     AB-Kore Araştırma ve Geliştirme İşbirliği–5G, Nesnelerin İnterneti


Alan Toplam Bütçesi: 8 Milyar Avro