Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji (Secure, Clean and Efficient Energy) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır.

​Alanın amacı güvenilir, düşük mâliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçişin sağlanmasıdır.

​Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanı, ağırlıklı olarak fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele edilmesine odaklanılmıştır. Dolayısıyla, sözkonusu alan aracılığıyla; AB'nin sera gazı emisyonlarının 1990 yılındaki seviyeye göre, 2030 yılına kadar en az %40 oranında azaltılması, enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %27 düşürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payının %27'ye çıkartılması, böylece AB'nin 2030 yılı iklim ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.​

Ufuk2020 Enerji Alanı 2018-2020 yıllarını kapsayan Çalışma Programına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Açık olan çağrıların yer aldığı listeye ulaşabilirsiniz.

2020 yılında desteklenecek olan Yakıt Pilleri ve Hidrojen Çalışma Programına sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu çağrı 14 Ocak 2020 tarihi itibari ile açılmıştır.  

Yukarıdaki çağrılarla ilgilenen araştırmacıların çağrı başlığı özelinde ekte yer alan ilgi formunu doldurup ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

​Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanında yer alan konu başlıkları 6 çağrı altında toplanmıştır:

Alan Toplam Bütçesi: 5.9 Milyar Avro