Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji (Secure, Clean and Efficient Energy) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır.

​Alanın amacı güvenilir, düşük mâliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçişin sağlanmasıdır.

​Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanı, ağırlıklı olarak fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele edilmesine odaklanılmıştır. Dolayısıyla, sözkonusu alan aracılığıyla; AB'nin sera gazı emisyonlarının 1990 yılındaki seviyeye göre, 2030 yılına kadar en az %40 oranında azaltılması, enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %27 düşürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payının %27'ye çıkartılması, böylece AB'nin 2030 yılı iklim ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.​

Ufuk2020 Enerji Alanı 2018-2020 yıllarını kapsayan Çalışma Programına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

​Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanında yer alan konu başlıkları 6 çağrı altında toplanmıştır:

Alan Toplam Bütçesi: 5.9 Milyar Avro