Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy) alanı, Ufuk2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır.

Alanın amacı; biyolojik kaynakların en verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi, güvenli ve kaliteli gıdanın toplumun ihtiyacını karşılacak  miktarda tedarik edilebilmesi ve sürdürülebilir, kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Avrupa’da ve dünyada çevresel etkisi ve girdi oranı azaltılmış, daha fazla gıda ve diğer biyolojik ürünler üretebilen sistem ve süreçlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, alanın çözüm üretmeyi amaçladığı konular; yeterli ve güvenli gıda üretimi, birincil kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik-tabanlı sanayiye geçişin sağlanmasıdır.

  • Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Tarım: Dayanıklı ve kaynak-verimli değer zincirlerinin oluşturulması

  • Mavi Büyüme: Deniz ve okyanusların potansiyelinin ortaya çıkarılması, denizcilik araştırmaları

  • Kırsal Rönesans: Kırsal bölgelerde inovasyonun teşvik edilmesi ve iş olanaklarının oluşturulması

  • Biyoekonomi: Sürdürülebilir ürün ve süreçler için biyolojik temelli inovasyon

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanındaki öncelikli konular olarak belirlenmiştir.

Alan Toplam Bütçesi: 3.8 Milyar Avro