Güvenli Toplumlar (Secure Societies) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır. 

Güvenli Toplumlar alanının amacı; temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler, organize suç ve dijital suçlar gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek, mevcut teknolojilerin Avrupa ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak yönde uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri ve kullanıcıları işbirliğine teşvik etmektir.

Güvenli Toplumlar alanında; 

  • Krizler ve Doğal Afetler ile Mücadele,
  • Kritik Altyapıların Korunması,
  • Terörizm ve Organize Suçlar ile Mücadele,
  • Sınır Güvenliği,
  • Dijital/Siber Güvenlik,
  • Güvenlik Sağlayıcılar (son kullanıcı) arasında İşbirliği,

öncelikli konular olarak belirlenmiştir.

Ufuk Avrupa Sivil Güvenlik Toplumlar Alanı özelindeki sorularınızı ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresi aracılığı iletebilirsiniz.