Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation‒WIDESPREAD) alanı, Ufuk2020 ana bileşenleri altında yer almayan, AB bölgelerinin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaları destekleyen Ufuk2020 alanıdır. Üç ana bileşen altında gösterilmemesinin temel sebeplerinden biri doğrudan Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek vermemesidir. Alanın amacı; AB Üye ülkeleri ve Genişleme ülkelerinde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmak ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmaktır.

Bu bağlamda, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı aracılığıyla, araştırma ve inovasyon performansı yüksek ülkelerden araştırma merkezlerinin, performansı düşük ülkelerden araştırma merkezleri koordinatörlüğünde bir araya gelerek konsorsiyum oluşturmaları ve

  • Teaming (Takım Oluşturma)

  • ERA Chairs (Mükemmel Araştırmacı-Yönetici Davet Etme)

  • Twinning (Eşleştirme)

çağrılarına başvuru yapmaları sağlanmaktadır.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları,  Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Malta, Moldovya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tunus ve Türkiye, araştırma ve inovasyon performansı düşük kabul edilen ülkelerdir.

Çağrılarda herhangi bir alan kısıtlaması bulunmamakla birlikte sunulan projelerin bilimsel veya teknolojik bir alanda “mükemmeliyet” vurgusunu güçlü bir şekilde yansıtması teşvik edilmektedir.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.