Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center-JRC), AB’nin politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla bilim ve teknoloji referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir [1]. Politika Genel Müdürlükleri ile yakın işbirliği içinde çalışan JRC, toplumsal zorlukları ele alırken yeni yöntemler, araçlar ve standartlar geliştirerek yenilikçiliği teşvik eder ve bilgi birikimini Üye Devletler, bilimsel topluluklar ve uluslararası ortaklarla paylaşmaktadır [2]. JRC tarafından yürütülen araştırmalar; istihdam ve ekonomik büyümeye, sağlıklı ve güvenli bir çevreye, güvenli enerji kaynaklarına, sürdürülebilir ulaşıma ve tüketicinin korunmasına katkıda bulunmaktadır [3].

JRC, AB ülkelerinden ve aday ülkelerden 3000'in üzerinde çalışanı istihdam etmektedir  [5].  JRC, bilimsel ve teknik personel için çeşitli geçici ve kalıcı iş fırsatları ve eğitimler sunmaktadır. Personelin üçte ikisinden fazlası mevcut ve gelecekteki bilimsel zorlukların çözülmesine yardımcı olmak için bilimsel projeler üzerinde çalışmaktadır. Diğer personeller idari veya destek faaliyetlerini yürütmektedir [6].

JRC bütçesi yıllık yaklaşık 330 milyon Avro’dur. JRC, nükleer olmayan çalışmaları için AB'nin araştırma ve yenilik çerçeve programı olan Ufuk2020 tarafından, nükleer çalışmaları içinse EURATOM Araştırma ve Eğitim Programı tarafından finanse edilmektedir [7].

[1] https://ec.europa.eu/jrc/en

[2] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_working_opportunities_en.pdf

[3]http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108523/hand...

[4] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_passport_en.pdf

[5] https://ec.europa.eu/jrc/en/about/organisation

[6] https://ec.europa.eu/jrc/en/people

[7] https://ec.europa.eu/jrc/en/about/organisation