Sağlık, Demografik Değişim ve Refah, yaşlanan toplumun uzun vadede aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyerek yeni, güvenli ve sağlıklı müdahaleleri teşvik etmektedir. Bu amaçla, fonlanan projelerle yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki multidisipliner bilimsel araştırmaları destekleyerek, teşhis ve tedavi sürecini güçlendirecek, yaşlanan nüfusa yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı çözümler geliştirecek ve daha etkili sağlık hizmetleri sunacaktır.

Açıklık ilkesi üzerine kurulu - açık bilim, açık inovasyon ve dünyaya açıklık - olan '' Sağlık, Demografik Değişim ve Refah '' (SC1), herkes için daha iyi bir sağlık hedefiyle çözümler sunmayı amaçlamaktadır:

  • Kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık hizmetleri ve sistemlerine hasta ve vatandaşların yararına olacak şekilde etkin entegrasyonu
  • Bulaşıcı hastalıklarla savaş ve antimikrobiyal direncin artan tehdidiyle mücadele
  • En savunmasız grupların ihtiyaçlarını ve kronik hastalıkların küresel artışını ele almak
  • İklim değişikliği ve hava kalitesi de dahil olmak üzere çevrenin sağlık üzerindeki rolünün deşifre edilmesi ve bu etkiyi hafifletici önlemlerin geliştirilmesi
  • Bir 'Avrupa Sağlık Araştırma ve İnovasyon Bulutu' oluşturulması da dahil olmak üzere, sağlık inovasyonu ve bakım için dijital potansiyeli keşfetmek
  • İleri teknolojilerin uygulanmasını araştırarak, Avrupa sağlık alanı ve endüstrisinde yenilikçiliği teşvik etmek, işgücünün sağlığını geliştirmek ve ilgili politikaları araştırmak

Avrupa Komisyonu, sağlık alanında araştırma ve yenilik için kilit alanların yanı sıra ilgili politikaları, stratejileri ve fonları belirlemiştir.

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 3 ana proje çağrısından oluşur:

2018-2020 Yılları Çağrı Bütçesi: 2 Milyar Avro

Alanın Toplam Bütçesi : 7.4 Milyar Avro