Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında bulunmaktadır.

Alanın temel hedefi, Avrupa’nın daha iyi kavranması yoluyla kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmektir.

Bu bağlamda;

 • Ekonomik krizin üstesinden gelmek adına yeni stratejiler ve yönetişim mekanizmaları geliştirmeyi,
 • Avrupa’yı tehdit eden demografik değişimlere karşı direnci artırmayı,
 • Geliştirilen yenilik modellerini desteklemeyi ve
 • Avrupa’nın kültürel mîrasını daha iyi anlayarak ortak değerler yaratılması sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik aktiviteleri desteklenmektedir.

Alanın öncelikli konuları ve araştırma başlıkları şunlardır:

Bilgi Toplumları

 • Araştırma ve yeniliğe toplumsal katılım
 • Sosyal fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi

Değişen Dünya’da Avrupa

 • Bütünleşme
 • Teknoloji ve yenilik işbirliği
 • Avrupa’nın küresel rolü

Eşitsizlikler

 • Tüm toplumsal eşitsizlikler

Kültürel İşbirliği

 • Kültürlerarası dinamikler
 • Avrupa kültür mîrası, kimlik, kültürel çalışmalar, sanat, tarih ve felsefe araştırmaları

Toplam Alan Bütçesi: 1.3 Milyar Avro