Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım (Smart, Green and Integrated Transport) Alanı, Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında bulunmaktadır.

Ulaşım Alanı'nın amacı, ulaşım sektörünün çevreye olan zararlı etkileri, fosil yakıtlara olan bağımlılık, trafik sıkışıklığı, erişilebilirlikte yaşanan güçlükler gibi toplumsal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı, temiz ve bütünleşik çözümler üreterek, küresel pazarlarda Avrupa endüstrisini geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaşım sistemlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

Ulaşım sektörü, ekonomik büyümeyi tetiklemesi, istihdam yaratma kapasitesi oluşturma özelliği ve alanında dünya lideri şirketleriyle Avrupa ekonomisi için büyük önem teşkil etmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun Ufuk2020 Ulaşım Araştırmaları resmi internet sitesi için tıklayınız.

Ulaşım alanı kapsamında yer alan öncelikli konular ve araştırma başlıkları şunlardır:

Büyümeye Yönelik Ulaşım

Hava yolu, deniz yolu, demir yolu, kara yolu, lojistik, emniyet gibi temalar Büyümeye Yönelik Ulaşım 2018-2020 çağrısında desteklenecektir. Çağrının altındaki başlıklar ise şu şekildedir:

1. Düşük Karbonlu, İklim Duyarlı Geleceği İnşa Etmek: Düşük Karbonlu ve Sürdürülebilir Ulaşım

2. Emniyetli, Bütünleşik ve Dayanıklı Ulaşım Sistemleri

3. Küresel Liderlik ve Rekabetçilik

4. İnsan Odaklı Ulaşım

Mavi Büyüme

Çevre Dostu Araçlar

Otonom Karayolu Araçları

Yeni Nesil Bataryalar

KOBİ Aracı

Yeniliğe Hızlı Erişim

Alan Toplam Bütçesi: 6.3 Milyar Avro