Uzay (Space) alanı, AB Ufuk2020 Programı’nın Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında tanımlanmış üç alandan biri olan Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler’in öncelikli konularından biridir.

Alanın amacı, karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa uzay politikasının oluşturulması çabalarına katkıda bulunmak için Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme  (Global Monitoring for Environment and Security‒GMES) benzeri uygulamalara odaklanarak, üye ülkelerin, Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency‒ESA) dâhil diğer önemli aktörlerin ve Avrupa sanayisinin rekabetini güçlendirmektir.

Uzay Alanı ana konu başlıkları şunlardır:

  • Avrupa Uzay Sektörünün Rekabet Edebilirliği
  • Yer Gözlem
  • Uydu Navigasyon Uygulamaları

Alan Toplam Bütçesi: 1.48 Milyar Avro