İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde teknolojik ve ekonomik kalkınma düzeyleri, ticari potansiyelleri ve nüfusları itibariyle önde gelen ülkeler arasında yer alan sekiz ülke tarafından 1997 yılında kurulmuştur.  Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacı taşıyan kuruluş bünyesinde, bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin tesisi amacıyla da bir Teknoloji Transferi Ağı (Technology Transfer Network – TTEN) oluşturulmuştur.